Forankring af projektet og deling af viden – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Forankring og deling a...

Forankring af projektet og deling af viden

Projektet havde i generel forstand til formål at forankre erfaringer og viden på tværs af organisationen ved at sætte underviserne i stand til at udvikle egen undervisning ved hjælp af online og blended learning. De kurser og den undervisning der blev udviklet, ville leve videre efter projektets afslutning. Undervisningsmaterialer, vejledninger og anbefalinger til underviserne ville også kunne anvendes efter projektets udløb.

De projektansatte e-læringskonsulenter var centrale omdrejningspunkter for opsamling af viden i projektperioden og der var derfor et behov for at integrere den viden, der blev  opbygget, i den eksisterende organisation. De blev derfor ansat ved de eksisterende didaktiske eller e-læringsenheder på SCIENCE, SUND, SAMF og HUM.
 
Der blev etableret et netværk af undervisere i projektet, som blev udnævnt som koordinatorer for e-læring på alle institutter/enheder, kaldet ”VIP koordinatorer”. VIP- koordinatoren fungerede som ambassadør for online og blended learning på sit institut/enhed og som kontaktperson for e-læringskonsulenterne.

E-læringskonsulenternes rolle var at facilitere og understøtte vidensdelingen på tværs af institutterne/enhederne, samt udviklingen af disse lokale netværk. Netværkene og VIP-koordinatorerne kunne potentielt have fungeret som forankringspunkter for videreførelse af projektets resultater.
 
Der blev desuden etableret et praksisfællesskab blandt alle KU's e‐læringskonsulenter med det formål at dele og skabe ny viden, ressourcer, produkter, kompetenceudviklende kurser og i fællesskab finde løsninger på fælles problemstillinger.
 
I projektperioden blev der afholdt en årlig KU-konference om online og blended learning. Denne konference var det samlende vidensdelingsarrangement for projektet, og skulle skabe interesse omkring mulighederne i online og blended learning på KU.
 
Der blev endvidere udviklet en digital KU online og blended learning ressource-website. Sitet skulle inspirere og understøtte KU undervisere, der ønskede at anvende online og blended learning i egen undervisning. Den skulle skabe overblik over allerede eksisterende erfaringer og fungere som redskab og reference i e-læringskonsulenternes arbejde med at supportere udviklingen af online og blended learning.