Vision for projektet – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Vision for projektet

Projektets vision

Visionen for projektet er, at underviserne på Københavns Universitet i 2016 i udstrakt grad anvender nye muligheder i online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning af høj kvalitet til gavn for de studerendes læring.

 2016 vil Københavns Universitet have:

  • Udbredt anvendelsen af online og blended learning til store dele af universitetet for at fremme de studerendes muligheder for læring.
  • Skabt strukturer og netværk, der effektivt understøtter undervisernes udvikling af online og blended learning.
  • Udviklet nye modeller for online og blended learning baseret på eksisterende erfaringer og ny viden.
  • Opbygget kompetence i at udvikle og anvende digitale spil i undervisning.