Spil og scenario-baseret læringsmoduler – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Spil og scenario-baser...

Spil og scenario-baseret læringsmoduler

Formålet med Spil og scenario‐baseret læringsmoduler er at udvikle kompetencen til at udvikle og bruge PC-baserede spil som læringsmedie på Københavns Universitet.

Projektet består af tre spil‐cases, som hver har et færdigt spil som slutprodukt, samt en didaktisk ”overligger” med en generel opkvalificering og indlejring af kapaciteten til at indgå i teknisk og didaktisk udvikling af spil på tværs af KU.

Som led i den didaktiske overligger tænkes der (videre)‐udviklet undervisnings-komponenter, som træner IT-studerende og andre faggrene i udvikling af spil og digitale læringsmedier. Desuden indgår overliggeren som partner i hver af de tre søjler med ekspertise inden for historie‐ og spiludvikling, didaktik og teknisk support.

Hermed opnås et fælles projekt, hvor tekniske, designmæssige og didaktiske udfordringer løses i fællesskab mellem forskellige ekspertgrupper, og hvor generiske erfaringer kan skaleres og uddrages.