Overblik over projektet – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Overblik over projektet

Overblik over projektet:

Projektet består af tre delprojekter der løber i to parallelle spor, knyttet sammen af en gensidig forpligtelse til at opsamle og dele både viden projektdeltagerne imellem og med resten af universitetet (se figuren herunder).

 Projektet er knyttet sammen af netværk og aktiviteter, der har til hensigt at opsamle og dele både viden blandt projektdeltagerne og med resten af universitetet. Der vil blandt andet blive afholdt en årlig KU konference med fokus på udveksling af erfaringer fra projektet, samt oplæg om mulighederne i online og blended learning. 

De tre delprojekter

Det tværgående kompetenceløft

Projektet vil skabe rammerne for et bredt kompetenceløft gennem et varieret udbud af praktiske kurser i anvendelse af e-læringsværktøjer, tilpasset og forankret på det enkelte fakultet. Kurserne udvikles af professionelle e-læringskonsulenter og afstemmes i dialog med KUs undervisere.

De tematiske delprojekter

Foruden at skabe rammerne for et tværgående kompetenceløft, vil projektet stimulere til ny- og videreudvikling på området via et udviklingsspor. Dette spor har fokus på udvikling af nye didaktiske modeller for online og blended learning, samt spil og scenario-baseret undervisning, og gennemføres af undervisere og e-læringskonsulenter på tværs af fakulteter, faggrænser og ekspertområder.

Disse to tematiske delprojekter fokuserer på at videreudvikle på spirende koncepter og modeller ved at understøtte samarbejdet mellem en snes fagmiljøer på tværs af universitetet, der i de senere år har været frontløbere på området (de grå spor i modellen).

For at sikre et effektivt flow af viden imellem projektdeltagerne og resten af universitetet vil resultaterne fra delprojekterne ved forskellige arrangementer og platforme løbende blive opsamlet og formidlet (det grønne spor).