Modeller for e-læring – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Modeller for e-læring

Modeller for e-læring

Formålet med projektet er at udvikle nye, holistiske modeller for online og blended learning, baseret på ny viden og nye ideer, samt de forskellige modeller og erfaringer vi allerede har på KU.

De nye modeller skal understøtte de studerendes forskellige læringsstile og akademiske baggrunde på tværs af alle fakulteter. Som en integreret del af projektet vil de nye modeller blive anvendt og afprøvet i 11 forskellige kurser.

Projektet forløber i tre faser der følger de akademiske år. En udviklingsfase i 2013/2014, en implementerings fase i 2014/2015 og en evalueringsfase i 2015/2016.