Det tværgående kompetenceløft og organisatorisk infrastruktur – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Det tværgående kompete...

Det tværgående kompetenceløft og organisatorisk infrastruktur

Gennem et varieret udbud af praktiske kurser i anvendelse af e-læringsværktøjer, tilpasset og forankret på det enkelte fakultet, vil projektet skabe rammerne for et bredt kompetenceløft. Kurserne udvikles i af professionelle e-læringskonsulenter i dialog med KUs undervisere.

E-læringskonsulenterne vil også være tilgængelige for individuel vejledning og er ansat ved de didaktiske enheder Pædagogisk Center Samfundsvidenskab på SAMF, TEACH på HUM, Center for Online og Blended Learning på SUND, og IT Learning Center på SCIENCE.

Vidensdeling gennem etablering af netværk og praksisfællesskaber er essentielt for at kunne udvikle Københavns Universitet på området. Projektet vil derfor opbygge to netværk:

  • Et praksisfællesskab mellem alle KUs e-læringskonsulenter, kittet sammen af en fælles mission om bedst muligt at understøtte KU underviseres udvikling af online og blended learning i en høj kvalitet.
  • Et netværk af undervisere der fungerer som ”ambassadører” for online og blended learning i alle enhed på KU. Formålet med undervisernetværket er, at sikre en tæt kommunikation og forventningsafstemning mellem e-læringskonsulenterne og underviserne omkring aktuelle behov, at sikre en bred forankring af projektet, at opbygge en platform for vidensdeling blandt undervisere på tværs af KU, og at synliggøre KUs øgede fokus på at udnytte potentialerne i online og blended learning.

Koordineret udbredelse af online og blended learning

Brugen af online og blended learning er udbredt i forskellig grad på tværs af Københavns Universitet. Nogle fakulteter er i den indledende fase, mens andre har en betydelig erfaring. Det at "udrulle" online og blended learning skal derfor gøres forskelligt på tværs af fakulteterne.

Formålet med dette fokusprojekt er at skabe reproducerbare erfaringer med en bredere udrulning af online og blended learning på institutter og fakulteter med forskellig erfaringsgrad.

Tre enheder er involveret i projektet: Det Teologiske fakultet, der er i den indledende fase, SAXO instituttet på det Humanistiske Fakultet, der har nogle års erfaring, og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der har over 10 års erfaring med online og blended learning.