Forankring af projektet og deling af viden – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Forankring og deling a...

Forankring af projektet og deling af viden

Projektet vil i generel forstand forankre erfaringer og viden på tværs af organisationen ved at sætte underviserne i stand til at udvikle egen undervisning ved hjælp af online og blended learning. De kurser og den undervisning der udvikles, vil leve videre efter projektets afslutning. Undervisningsmaterialer, vejledninger og anbefalinger til underviserne vil også kunne anvendes efter projektets udløb.

De projektansatte e-læringskonsulenter bliver centrale omdrejningspunkter for opsamling af viden i projektperioden og der er derfor et behov for at integrere den viden, de opbygger, i den eksisterende organisation. De ansættes derfor ved de eksisterende didaktiske eller e-læringsenheder på SCIENCE, SUND, SAMF og HUM.
 
Der etableres i projektet et netværk af undervisere, udnævnt som koordinatorer for e-læring på alle institutter/enheder, kaldet ”VIP koordinatorer”. VIP- koordinatoren kommer til at fungere som ambassadør for online og blended learning på sit institut/enhed og som kontaktperson for e-læringskonsulenterne.

E-læringskonsulenternes rolle er at facilitere og understøtte vidensdelingen på tværs af institutterne/enhederne, samt udviklingen af disse lokale netværk. Netværkene og VIP-koordinatorerne kan potentielt fungere som forankringspunkter for videreførelse af projektets resultater.
 
Der etableres desuden et praksisfællesskab blandt alle KUs e‐læringskonsulenter med det formål at dele og skabe ny viden, ressourcer, produkter, kompetenceudviklings-kurser og i fællesskab finde løsninger på fælles problemstillinger.
 
I projektperioden afholdes en årlig KU konference om online og blended learning i projektperioden. Denne konference bliver det samlende vidensdelingsarrangement for projektet, og skal skabe interesse omkring mulighederne i online og blended learning på KU.
 
Der udvikles endvidere en digital KU online og blended learning ressource-website. Sitet skal inspirere og understøtte KU undervisere, der ønsker at anvende online og blended learning i egen undervisning, den skal skabe overblik over allerede eksisterende erfaringer og den skal fungere som redskab og reference i e-læringskonsulenternes arbejde med at supportere udviklingen af online og blended learning.