Projekt 2016: Online og blended learning – Københavns Universitet

En ny verden af muligheder

- aktiverende og fleksibel undervisning med online og blended learning

Projekt 2016 ”Online og blended learning” vil give underviserne på KU mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring.

Et bredt kompetenceløft.

Gennem et varieret udbud af praktiske kurser i anvendelse af e-læringsværktøjer, tilpasset og forankret på det enkelte fakultet vil projektet skabe rammerne for et bredt kompetenceløft. Undervisere på KU vil også få adgang til individuel vejledning af professionelle konsulenter, forankret og ansat ved de didaktiske enheder.

Ny- og videreudvikling af undervisning og kurser

Sideløbende vil projektet stimulere til ny- og videreudvikling på området via et udviklingsspor, hvor innovative projekter gennemføres af undervisere, konsulenter og didaktiske enheder, på tværs af fakulteter, faggrænser og ekspertområder. Dette spor har fokus på udvikling af nye didaktiske modeller for online og blended learning, samt spil og scenario-baseret undervisning.

Forankring af projektet

Projektet er knyttet sammen af en række netværk og aktiviteter, der har til hensigt at opsamle og dele både viden blandt projektdeltagerne og med resten af universitetet. Fra 2014 kommer der bl.a. en årlig KU konference med fokus på udveksling af erfaringer fra projektet, samt inspirerende oplæg om de mange muligheder i online og blended learning.   

Projektet er finansieret med 22 mio. kr. og løber frem til 31/12 2016. Kontakt venligst leder af KUB Frederiksberg, Marianne Grützmeier (mg@science.ku.dk) for mere information.